Κεντρικός Πύργος

 

Ο εσωτερικός περίβολος της Ακρόπολης, που ανοικοδομήθηκε το 1425,  περικλείει τους χώρους που ήταν απαραίτητοι για την αμυντική λειτουργία του οχυρού. Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο κεντρικός κυλινδρικός πύργος, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στο εγκάρσιο τείχος που χωρίζει τους δύο περιβόλους του φρουρίου.

Ο μεγάλος κυκλικός πύργος είναι, στη μορφή που το γνωρίζουμε, έργο της πρώτης οθωμανικής περιόδου. Κτίστηκε όμως πάνω στα θεμέλια παλαιότερου πύργου, προφανώς βυζαντινού. Η μορφή του αρχικού πύργου είναι άγνωστη, αφού όλα τα προϋπάρχοντα κτίσματα κατασκευάστηκαν εξ εξαρχής ή προσαρμόστηκαν στη μεταγενέστερη οθωμανική οχύρωση. Μικρά τμήματα από τα παλιά βυζαντινά θεμέλια ήταν ορατά πριν λίγα χρόνια, όμως καλύφθηκαν ή καταστράφηκαν από σύγχρονες επεμβάσεις, χάριν της αξιοποίησης του χώρου.

Δίπλα στον πύργο βρίσκεται η πύλη επικοινωνίας των δύο περιβόλων, η οποία πριν την κατασκευή του εξωτερικού περίβολου, ήταν η πύλη εισόδου στην ακρόπολη. Αυτήν προστάτευε κατά κύριο λόγο ο κεντρικός πύργος, ο οποίος αποτελούσε το τελευταίο σημείο άμυνας των υπερασπιστών του κάστρου ενάντια στους επιδρομείς που θα επιτίθεντο από την κατωφερή, πιο ομαλή και ανοχύρωτη πλευρά του λόφου της ακρόπολης (το 1520 – 1530 οχυρώθηκε κι αυτή, όταν κατασκευάστηκαν τα τείχη του εξωτερικού περίβολου). Στα μέσα του 19ου αιώνα μαρτυρείται ότι πάνω στον πύργο υπήρχε και πυροβολικό.

Ο πύργος πρέπει να ήταν αρχικά στεγασμένος, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα (σε γκραβούρα του 1864 εμφανίζεται με κωνική στέγη), όμως την περίοδο της εγκατάλειψης του φρουρίου (δεκαετία 1880), η στέγη κατέρρευσε. Στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη Αποκατάστασης Χώρων, Φρουρίου Καβάλας (Αποκατάσταση – Συντήρηση Πύργου – φυλακής – φυλακίου – Φρουρίου Καβάλας)», πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου, όπως ανακατασκευή του αρχικού ξύλινου πατώματος, κατασκευή μικρής ξύλινης γέφυρας που οδηγεί στη δεύτερη εσωτερική σκάλα, δημιουργία ξύλινου διαδρόμου για μπελβεντέρε στην εξωτερική παρειά των επάλξεων και ανακατασκευή νέας πόρτας εισόδου.

Το Φρούριο Καβάλας είναι ένα από τα ελάχιστα Φρούρια, αλλά και μνημεία εν γένει, στην Ελλάδα που τα διαχειρίζεται Δημοτική Επιχείρηση. Η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση, λειτουργία και προβολή του, ενώ σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου και το Δήμο Καβάλας, υλοποιεί σχετικά έργα και παρεμβάσεις. Το Φρούριο ή αλλιώς η Ακρόπολη Καβάλας υποδέχεται κάθε χρονιά δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες και αποτελεί σύμβολο και τοπόσημο για την πόλη της Καβάλας, μια και συνοδεύει την ιστορία της μέσα στους αιώνες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας
Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών
Α: Ελ. Βενιζέλου & Ι. Δραγούμη, ΤΚ 65302, Καβάλα
T: 2510 231011
F: 2510 231011
Ε: touristinfo@kavalagreece.gr

Ωρες Λειτουργιας:

Δευτέρα έως Σάββατο
Μάιος - Σεπτέμβριος: 08:00 – 20:30.
Οκτώβριος 08:00 - 18:00.
Νοέμβριος - Μάρτιος: 08:00 - 16:00.
Απρίλιος: 08:00 - 20:00.

Φρούριο
Α: Ισιδώρου 28, ΤΚ 65201, Καβάλα
Τ: 2510 838602
E: tourism-castle@kavalagreece.gr