Βόρεια πύλη του τείχους (οδός Λ. Κατσώνη)Στα τείχη της παλιάς πόλης ανοίγονταν δύο πύλες. Η μία, η Μεσαία Πύλη, βρισκόταν στην οδό Θ. Πουλίδου, σχεδόν στη συμβολή του χερσαίου με το παράλιο τείχος. Ήταν η μόνη που συνέδεε τον εσωτερικό περίβολο, τον χώρο κατοίκησης, με τον εξωτερικό περίβολο, το χώρο της αγοράς. Η άλλη, που σώζεται ακέραιη στο τέρμα της σημερινής οδού Λ. Κατσώνη, οδηγούσε στο ατείχιστο μέρος της χερσονήσου, στο ναυπηγείο και στο Υδραγωγείο. Είναι επίσης γνωστή ως Βόρεια Πύλη. Και οι δύο πύλες προστατεύονταν από προμαχώνες, οι οποίοι σώζονταν μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.