Οικία στην οδό Μεχμέτ Αλί (ιδ. Ζαρκάδα Ηλέκτρας)Το σπίτι ήταν κτισμένο στην παλιά μουσουλμανική συνοικία του Χαλήλ Μπέη, απέναντι από το ομώνυμο Τέμενος, στη συμβολή των οδών Μεχμέτ Αλή και Ανθεμίου.  Η εποχή της ανέγερσής του είναι άγνωστη.  Είναι πιθανόν να κτίστηκε κατά την τελευταία δεκαετία του  19ου αιώνα. Καθώς πρόκειται για οθωμανικό κτίσμα, εγκαταλείφθηκε από τους ενοίκους του μετά  την ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι  γνωστό σε μας ως  ανταλλάξιμο  κτήμα  του  Tεφτίκ  Εφέντη  στην  τοποθεσία  Χαλήλ  Μπέη  με  α.α.  Ε.Τ.Ε 903.  Επομένως ο  Tεφτίκ  Εφέντης θα πρέπει να ήταν πιθανόν αυτός που έκτισε το σπίτι ή τουλάχιστον ο τελευταίος μουσουλμάνος ιδιοκτήτης του.  Μετά   το  1923   εγκαθίστανται  σ’ αυτό  πρόσφυγες  από  Ανατολική  Θράκη.  Έτσι, το  1923  φαίνεται  να  κατοικούν  στο  κτίριο  οι οικογένειες  Α.  Μωυσίδη, Αν. Λαζαρίδη, Ηλ. Συμεωνίδη, Αλ. Γατμετζίδη   και  Αν.  Γραμματικόπουλου. Το  1933  φαίνεται  να  συγκατοικεί  με  τους  ανωτέρω  η  οικογένεια Κ. Κάπελλα. Το  1944  εγκαθίσταται  η  οικογένεια  του  κ.  Απ.  Καζάκου. Με  την  υπ΄ αρ.  2111/2003 περίληψη  κατακυρωτικής  έκθεσης  ακινήτου σε δημόσιο  δικαστικό  πλειστηριασμό  η  εν  λόγω  ιδιοκτησία  περιήλθε  στους  Δημήτριο  και  Φωτεινή  Παπαϊωάννου. Σήμερα η οικία ανήκει στην κ. Ηλέκτρα Ζαρκάδα.

Όπως  φαίνεται  από  το  ιστορικό  του  κτιρίου  κατά  τη  διάρκεια  του  περασμένου  αιώνα  το  κτίριο  αυτό  στέγασε  πολλές  προσφυγικές  κυρίως  οικογένειες  λόγω  του  μεγέθους  του  και  της δυνατότητας  κάθε όροφος να αποτελεί ανεξάρτητο διαμέρισμα.

Πρόκειται για μία τριώροφη ξύλινη οικία. Η κάτοψή της χαρακτηρίζεται από την κεντρική σάλα διαμέσου της οποίας αυλίζονται τα υπόλοιπα δωμάτια. Διαθέτει δύο εισόδους, η μία βρίσκεται απέναντι από το τζαμί και η δεύτερη  στην οδό Μεχμέτ Αλή.  Οι δύο διαφορετικές είσοδοι εξυπηρετούσαν την οθωμανική πρακτική, δηλαδή το σπίτι στο ισόγειο είχε τους βοηθητικούς χώρους, στον όροφο ως χωριστό διαμέρισμα υπήρχε το  selamlik (χώρος ανδρών),  ενώ στο δεύτερο όροφο υπήρχε απομονωμένο το harem (χώρος γυναικών).

Ευχαριστίες για τις ανωτέρω πληροφορίες εκφράζονται στη Δρ. Σαπφώ Αγγελούδη- Ζαρκάδα.