Οικία Σακήρ Ομέρ Μπέη (Οικία του Στρατηγού)Το οίκημα που είναι γνωστό ως το “σπίτι του στρατηγού” χτίστηκε το 1910 από τον Οθωμανό αξιωματούχο Χατζή Ομέρ Σακήρ Αγά. Αμέσως μετά το 1922 άρχισε να χρησιμοποιείται για τη στέγαση ανωτέρων στρατιωτικών αξιωματικών. Λίγο πριν τον πόλεμο απέκτησε τη χρήση και λειτουργία που έχει μέχρι και σήμερα, να αποτελεί δηλαδή την έδρα-κατοικία του εκάστοτε στρατιωτικού προϊσταμένου που εδρεύει στην πόλη της Καβάλας.