Παλιά ΜεραρχίαΧτίστηκε στην πρώτη δεκαετία του 1900 από τον Χατζή Σικίρ Αγά. Αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα σπίτια της Καβάλας εκτός των τειχών. Είναι το πιο ενδιαφέρον οθωμανικό σπίτι της πόλης, τριώροφο με τετραώροφο το κεντρικό του τμήμα αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής τάσης Ottomanrevival, που αναπτύσσεται την εποχή εκείνη στην Κωνσταντινούπολη. Χαρακτηριστικό του κτιρίου το προεξέχον γείσο που στηρίζεται σε μικρούς ξύλινους κιλλίβαντες και φέρει ξύλινη επένδυση με στενές σανίδες και ρομβωτά σχήματα. Κόγχες με τυφλά αψιδώματα, καμπυλωμένες γωνίες, ανθεμωτά κοσμήματα διακοσμούν το σύνολο. Μετά την ανταλλαγή και για αρκετά χρόνια στέγασε τη Μεραρχία που έδρευε στην Καβάλα, στη συνέχεια τη ΝΕΛΕ, αλλά σήμερα στην ουσία παραμένει αναξιοποίητο.