Πύλη εισόδου (OrtaKapici)Στα τείχη της οχυρωμένης χερσονήσου ανοίγονται δύο πύλες. Η μία, γνωστή ως Πύλη εισόδου –η Orta Kapisi- δηλαδή Μεσαία Πύλη κατά την ονομασία του Εβλιγιά Τσελεμπή, βρισκόταν στην οδό Θ. Πουλίδου, σχεδόν στη συμβολή του χερσαίου με το παράλιο τείχος. Ήταν η μόνη που συνέδεε τον εσωτερικό περίβολο, τον κατεξοχήν χώρο κατοίκησης, με τον εξωτερικό περίβολο, το χώρο της αγοράς. Κατεδαφίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για τις ανάγκες διαπλάτυνσης του δρόμου.