Στρατιωτικό νοσοκομείο στην οδό ΠουλίδουΣτο τέλος της οδού Θ. Πουλίδου λειτουργούσε, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του, το Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης. Το κάτω μέρος του κτιρίου ήταν πέτρινο και το επάνω κατασκευασμένο με τη τεχνική του τσατμά.

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τοποθετήθηκε στην οροφή του κόκκινος σταυρός, ώστε να διακρίνεται από τα αεροπλάνα και να μην αποτελεί στόχο βομβαρδισμών. Μεταπολεμικά στο εσωτερικό του βρήκαν στέγη άπορες οικογένειες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το κτίριο κατεδαφίστηκε και έκτοτε παραμένει αδόμητο οικόπεδο, αφού απαλλοτριώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.