Ζεματίστρα ΦρουρίουΣτη ΒΔ πύλη της Ακρόπολης, στη θέση όπου βρισκόταν η παλιότερη βυζαντινή πύλη, στο τέρμα της σημερινής  οδού Καψάλη, υπήρχε  ζεματίστρα. Η ζεματίστρα ήταν ένα αμυντικό στοιχείο των Βυζαντινών οχυρωματικών κατασκευών του Ελλαδικού χώρου μετά την εποχή της Φραγκοκρατίας και χρησίμευε στην αναχαίτιση των επιδρομέων.  Βέβαια παραμένει άγνωστη η αρχική μορφή αυτών των κτισμάτων, που προσαρμόστηκαν στη μεταγενέστερη οχυρωματική κατασκευή