Πύργος ΦρουρίουΒυζαντινής εποχής πιθανότερα είναι ο κεντρικός κυκλικός πύργος της Ακρόπολης– η ύπαρξη ενός οχυρού πύργου, κατοικία του φρουράρχου και κατάλληλου για προβολή της τελευταίας άμυνας, ήταν κοινή στις Βυζαντινές Ακροπόλεις

Κεντρικός Πύργος

Στο διαχωριστικό τείχος μεταξύ των δύο περιβόλων σώζεται μέχρι τις μέρες μας ο κυλινδρικός  πύργος. Ο συγκεκριμένος πύργος είναι ο μόνος που σώζεται από τους πύργους που υπήρχαν στην ακρόπολη. Πιθανότερο είναι ο πύργος αυτός να προέρχεται από την παλαιότερη βυζαντινή Χριστούπολη∙ η ύπαρξη ενός οχυρού πύργου, κατοικία του φρουράρχου και καταλλήλου για την τελευταία άμυνα ήταν κοινή στις βυζαντινές ακροπόλεις. Επίσης, στην κορυφή του πύργου πιθανόν υπήρχε κωνική στέγη, σύμφωνα  με την τυπολογία των πύργων της εποχής, αλλά και σύμφωνα με μια γκραβούρα του 1864. Ο πύργος σήμερα έχει αναστηλωθεί και ο υπαίθριος χώρος του προσφέρει μία εξαιρετική θέα της πόλης και της γύρω περιοχής.