Χάλκινος σταυρός

Περιγραφή
Χάλκινος σταυρός εντός προσθήκης.

Ημερομηνία
Μεσοβυζαντινή περίοδος

Τοποθεσία
Καβάλα/ Ανασκαφή οδού Κουντουριώτη από καθάρισμα τοίχου Β στην παρειά της τάφρου

Τύπος
Χάλκινος σταυρός

Διαστάσεις
υψ. 0,75

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»