Μαρμάρινος άμβωνας

Περιγραφή
Τμήμα ανάγλυφου παλαιοχριστιανικού άμβρωνα, σπασμένο πάνω και αριστερά.

Ημερομηνία
Παλαιοχριστιανική περίοδος

Τοποθεσία
Καβάλα/ Βρέθηκε στο Ιερό της εκκλησίας της Παναγίας

Τύπος
Μαρμάρινος άμβρωνας

Διαστάσεις
υψ. 1,07μηκ. 0,55 παχ. 0,18

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»