ΒΡΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣΣτην αυλή της εκκλησίας της Παναγίας υπάρχει βρύση που τη στολίζουν δύο τμήματα πλάκας και ένα τμήμα από θωράκιο. Προέρχονται από το γλυπτό διάκοσμο βυζαντινής εκκλησίας που δεν σώζεται. Το ένα είναι το μισό θωρακίου που κοσμούνταν με σταυρό με θηλιές στις άκρα των κεραιών. Τα διάκενα ανάμεσα στις κεραίες κοσμούνται αριστερά με σταυρό τύπου Μάλτας εγγεγραμμένο σε κύκλο και δεξιά με φυλλοφόρο σταυρό τύπου αναστάσεως σε βαθμιδωτή βάση με συμμετρικά φύλλα άκανθας. Τα άλλα δύο κομμάτια προέρχονται πιθανόν από θωράκιο. Στο μέσο υπάρχει δίδυμος κιονίσκος σε πολυγωνική βάση. Το κιονόκρανό του είναι διακοσμημένο με τρίφυλλα ανθέμια και πλαισιώνεται από τέσσερα καρδιόσχημα ανθέμια συμμετρικά ανά δύο. Χρονολογείται από τον 12ο αιώνα