ΚανόνιΠεριγραφή
Τυπολογικά η ακρόπολη εντάσσεται στους μεσαιωνικούς περιβόλους της «λευκής εποχής», δηλαδή των χρόνων που ακόμα δεν είχε επικρατήσει στην πολεμική τεχνική η χρήση της πυρίτιδας. Συνεπώς προοριζόταν να αντισταθεί σε επιθέσεις με τόξα, βέλη και ξίφη και όχι με πυροβόλα όπλα μεγάλης καταστρεπτικής δύναμης. Η έλλειψη ενός ισχυρού οχυρωματικού χαρακτήρα διακρίνει την κατασκευή των πύργων, των εισόδων και των τειχών της. Βέβαια κατά καιρούς έγιναν αρκετές μετατροπές, με σκοπό την τοποθέτηση κανονιών. Όμως από το 1700 και μετά όλοι οι περιηγητές σημειώνουν ότι το φρούριο δεν θα μπορούσε ν’ αντέξει σε μια ενδεχόμενη επίθεση είτε από τη θάλασσα, είτε από τη ξηρά. Μάλιστα, κάποιοι κάνουν λόγο για την κακή διάταξη των κανονιών του, που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα και τα διασταυρούμενα πυρά τους αφήνουν αρκετά κενά σημεία.

Ημερομηνία
1700 μ.Χ. και έπειτα

Τοποθεσία
Καβάλα/ Φρούριο

Τύπος
Κανόνι

Ίδρυμα προσφοράς
Φρούριο της Καβάλας