Μαρμάρινη επιγραφή

Περιγραφή
Ενεπίγραφη πλίνθος μαρμάρου. Η επιγραφή αναγράφεται σε προεξέχον πλαίσιο.

Ημερομηνία
Παλαιοχριστιανική περίοδος

Τοποθεσία
Καβάλα/ Βρέθηκε εντοιχισμένη στα τείχη της πόλης

Τύπος
Μαρμάρινη επιγραφή

Διαστάσεις
υψ. 0,50 μηκ. 1,38 παχ. 0,25

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»