Μαρμάρινο κυονόκρανο ιωνικού ρυθμού

Περιγραφή
Μαρμάρινο κυανόκρανο ιωνικού ρυθμού, αποκεκρουσμένο στους έλικες. Φέρει διακόσμηση με ρόδακα.

Ημερομηνία
Αρχαϊκοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ ΙερόΠαρθένου

Τύπος
Μαρμάρινο κυανόκρανο

Διαστάσεις
υψ. 0,0045μηκ. 1,15

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»