Μαρμάρινο ιωνικο κυματίο

Περιγραφή
Τμήμα μαρμάρινου ιωνικού κυματίου.

Ημερομηνία
Αρχαϊκοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ εντοιχισμένο στην Εκκλησία Αγίου Νικολάου

Τύπος
Μαρμάρινο κυμάτιο

Διαστάσεις
υψ. 0,016μηκ. 0,56 παχ. 0,37

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»