Ενεπίγραφη μαρμάρινη πλίνθος

Περιγραφή
Ενεπίγραφος πλίνθος μαρμάρινος. Αναγράφεται «ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ ΝΕΩΚΟΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΚΡΕΟΦΥΛΑΚΙΟΝ».

Ημερομηνία
Αρχαϊκοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ ΙερόΠαρθένου

Τύπος
Μαρμάρινη επιγραφή

Διαστάσεις
υψ. 0,019 πλ. 0,465 παχ. 0,15-0,24

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»