Γυροσκοπική πυξίδαΟι γυροσκοπικές πυξίδες έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με άλλα βασικά ναυτιλιακά όργανα, δυνατότητα που δεν παρέχουν οι μαγνητικές, όπως π.χ. με ραντάρ, με ραδιογωνιόμετρα, με τα αυτόματα συστήματα πηδαλιουχίας (αυτόματους πιλότους πλοίων), ή ακόμα και με ηλεκτρική μετάδοση των ενδείξεών τους σε διάφορους επαναλήπτες (repeaters) που μπορεί να βρίσκονται και εκτός της Γέφυρας του Πλοίου, ακόμα και στην καμπίνα του Πλοιάρχου και από όπου μπορούμε να ελέγχουμε την πορεία του πλοίου η να βρίσκουμε το στίγμα του, με τα αζιμουθιακά στόχαστρα που εφαρμόζονται στους επαναλήπτες με αντίστοιχες διοπτεύσεις σε φάρους, κάβους η άλλα σταθερά σημεία.