Πήλινο ειδώλιο

Περιγραφή
Ειδώλιο ισταμένης γυναικός, άνευ κεφαλής. Διακρίνεται για την πλούσια πτυχολογία των ενδυμάτων της. Με το δεξί χέρι συγκρατεί το ιμάτιό της.

Ημερομηνία
Ελληνιστικοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ ΙερόΠαρθένου

Τύπος
Πήλινοειδώλιο

Διαστάσεις
υψ. 0,019

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»