Κεφαλή ειδωλίου γυναικός

Περιγραφή
Κεφαλή ειδωλίου γυναικός. Η κόμη χωρίζεται στο κέντρο και συγκεντρώνεται πίσω χαμηλά σε δύο ομάδες.

Ημερομηνία
Ελληνιστικοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ ΙερόΠαρθένου

Τύπος
Πήλινοειδώλιο

Διαστάσεις
υψ. 0,097

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»