Πήλινο ειδώλιο

Περιγραφή
Δύο τμήματα ειδωλίου καθήμενης γυναικός (Κυβέλη), που έχουν συγκολληθεί. Στο αριστερό χέρι κρατάει κύμβαλο, επί του δεξιού διακρίνεται φιάλη.

Ημερομηνία
Ελληνιστικοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ ΙερόΠαρθένου

Τύπος
Πήλινοειδώλιο

Διαστάσεις
υψ. 0,09

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»