Ανάγλυφη κεφαλή γυναικός

Περιγραφή
Ανάγλυφη κεφαλή γυναικός επί τοιχώματος αγγείου. Φέρει στην κεφαλή πολύπλοκο ανθεμωτό διάβημα.

Ημερομηνία
Ελληνιστικοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ ΙερόΠαρθένου

Τύπος
Πήλινοαγγείο

Διαστάσεις
υψ. 0,13

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»