Ακέφαλο πήλινο ειδώλιο

Περιγραφή
Ακέφαλο ειδώλιο όρθιας γυναίκας ενδεδυμένης με χιτώνα και ιμάτιο. Θαυμάσια η πτυχολογία των ενδυμάτων. Αποτελείται από πολλά συγκολληθέντα κομμάτια

Ημερομηνία
Ελληνιστικοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ Ιερό Παρθένου

Τύπος
Πήλινο ειδώλιο

Διαστάσεις
υψ. 0,215

Ίδρυμα προσφοράς
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»