Ενεπίγραφη μαρμάρινη πλίνθος

Περιγραφή
Ενεπίγραφη πλίνθος μαρμάρου, αποκεκρουσμένη δεξιά και αριστερά. Το υλικό κατασκευή, μάρμαρο, χρησιμοποιήθηκε σε α’ χρήση πιθανώς σε επιστύλιο.

Ημερομηνία
Παλαιοχριστιανική περίοδος

Τοποθεσία
Καβάλα/ Εντοιχισμένη στα τείχη, πλησίον του Υδραγωγείου

Τύπος
Μαρμάρινη επιγραφή

Διαστάσεις
υψ. 0,41πλ. 0,45 παχ. 0,11

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»