Πήλινο αγγείο

Περιγραφή
Κάνθαρος “WestSlope”με γάστρα κωνικού σχήματος, χείλος εξέχον και λαβές ελικοειδείς.

Ημερομηνία
Ελληνιστικοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ ΙερόΠαρθένου

Τύπος
Πήλινοαγγείο

Διαστάσεις
υψ. 0,0195 διαμ. 0,485

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»