Πήλινο ειδώλιο γυναικείου ειδωλίου

Περιγραφή
Κεφαλή ειδωλίου που αναπαριστά γυναικεία μορφή από το οποίο σώζεται και ο λαιμός. Έντονα χαρακτηριστικά προσώπου με κόμμωση αντιπροσωπευτική της εποχής στην οποία χρονολογείται.

Ημερομηνία
Πρώιμοι Ελληνιστικοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ Ιερό Παρθένου

Τύπος
Πήλινο ειδώλιο

Διαστάσεις
υψ. 0,065

Ίδρυμα προσφοράς
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»