Πήλινο αγγείο

Περιγραφή
Μελανόμορφη λεκανίδα, συγκολλημένη και συμπληρωμένη.

Ημερομηνία
Αρχαϊκοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ Ιερό Παρθένου

Τύπος
Πήλινο αγγείο

Διαστάσεις
υψ. 0,857 διαμ. 0,385 με λαβές

Ίδρυμα προσφοράς
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»