Πήλινο αγγείο

Περιγραφή
Μελαμβαφής σκύφος συγκολλημένος και συμπληρωμένος με γύψο. Στη βάση εγχάρακτο: ΠΑΡ(θενω)

Ημερομηνία
Ελληνιστικοί χρόνοι

Τοποθεσία
Καβάλα/ Ιερό Παρθένου

Τύπος
Πήλινο αγγείο

Διαστάσεις
υψ. 0,115 διαμ. χείλους 0,0,115 διαμ. βασης 0,55 διαμ. με λαβές 0,75

Ίδρυμα προσφοράς
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»