Χάλκινο νόμισμα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου

Περιγραφή
Χάλκινο τραχύ νόμισμα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου (1258 – 1282 μ.Χ.).

Ημερομηνία
Μεσοβυζαντινή περίοδος

Τοποθεσία
Καβάλα/ Βρέθηκε στην οδό Θ. Πουλίδου 5, στη συνοικία της Παναγίας

Τύπος
Χάλκινο νόμισμα

Διαστάσεις
διαμ. 0,26

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»