Μαρμάρινος πεσσίσκος

Περιγραφή
Πεσσίσκος σολέας με ανάγλυφο σταυρό στη μία όψη.

Ημερομηνία
Παλαιοχριστιανιακή περίοδος

Τοποθεσία
Καβάλα/ Βρέθηκε εκ του τείχους όπισθεν του Ναού Παναγίας

Τύπος
Μαρμάρινος πεσσός

Διαστάσεις
υψ. 0,94πλ. 0,25 παχ. 0,18

Ίδρυμα προσφοράς
ΑρχαιολογικόΜουσείοΚαβάλας

Μέρος Συλλογής
Συλλογή «Νέαπολις»